Onze doelen

1. Actieve ondersteuning en bewaking van de Oekraiense identiteit (taal, geloof, cultuur, tradities)
2. Actieve ondersteuning van Oekraine als een onafhankelijke democratische staat waarin de rechten van iedereen zijn gewaarborgd.
3. Ontwikkeling van een sterke Oekraiense diaspora die een actieve en positieve rol speelt binnen de Nederlandse samenleving.
4. Promotie van het positieve imago van Oekraine en Oekraieners in Nederland
5. Ondersteuning en ontwikkeling van de wederzijds voordelige samenwerking tussen Nederland en Oekraine.
6. Ondersteuning van projecten gericht op de ondersteuning van de Oekraiense gemeenschap in Nederland en projecten die de samenwerking tussen Nederland en Oekraine op culturele, humanitaire, zakelijke en wetenschappelijke gebieden bevorderen, door middel van conferenties, fora, informatiebrochures, media enz.
7. Promotie van Oekraine in de Nederlandse politieke, zakelijke en burgelijke kringen; verdediging van de Europese normen en waarden in Oekraine.
8. Bevordering van de relatie tussen Oekraiene en de Europese Unie door middel van culturele, zakelijke en wetenschappelijke samenwerking.
9. Ondersteuning van het Oekraiense volk in deze kritische tijden op alle mogelijke manieren, van informatievoorzieningen tot gerichte humanitaire hulp.
10. Organisatie van evenementen om het samenzijn en de communicatie binnen de Oekraiense gemeenschap te bevorderen.
11. Stichting en ondersteuning van de Oekraiense kerken, Oekraiense weekendscholen, Oekraiense kinderclubs enz.
12. Ontwikkeling en bevordering van de samenwerking met andere Oekraiense diaspora, lidmaatschap in de Oekraiense Internationale Coordinatieraad en andere orgsnisaties van de Oekraiense diaspora.