De missie van de stichting

De stichting “Oekraieners in Nederland”, gesticht in 2014, is de eerste officiele organisatie van de in Nederland wonende Oekraieners. De stichting is tevens de meest actieve organisatie waarbij de grootste meerderheid van de Oekraieners zich heeft aangesloten.
De stichting steunt de proactieve integratie van de Oekraieners in de Nederlandse samenleving met tevens het behoud van eigen identiteit, nationale culturele tradities, geloof en het doorgeven van deze tradities aan hun kinderen.
De stichting “Oekraieners in Nederland” is een vast lid van de Oekraiense Internationale Coordinatieraad, het Wereldcongres van de Oekraiense Jeugdorganisaties, het Wereldcongres van de Oekraiense vrouwenorganisaties en is het geassocieerde lid van het Internationale Congres van de Oekraieners.