Бізнес

Рада сприяння бізнесу Україна – Нідерланди

24 лютого 2017р. в Посольстві України в Королівстві Нідерландів відбулася перша зустріч підприємців у Нідерландах. З метою сприяння виходу українських експортерів на ринок Нідерландів, захисту їхніх економічних і торговельних інтересів в Нідерландах та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, затвердили створення Ради сприяння бізнесу Україна – Нідерланди, розробили статут та план роботи на 2017-2021 рр.

Основними завданнями Ради є:

 • сприяння українським експортерам у виході на нові ринки збуту;
 • сприяння залученню фінансових ресурсів у виробництво в Україні конкурентної та експортно-орієнтованої продукції;
 • сприяння національним товаровиробникам у реалізації високотехнологічної продукції в Нідерландах та впровадженні зарубіжних інноваційних технологій;
 • сприяння залученню іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних проектів в Україні;
 • сприяння просуванню економічних інтересів України в Нідерландах на двосторонньому та багатосторонньому рівнях;
 • окрема увага приділяється забезпеченню участі українських виробників у престижних виставково-ярмаркових заходах в Нідерландах, що сприяє нарощуванню обсягів експорту українських товарів та закріпленню на міжнародних ринках продукції вітчизняних підприємств.

Радою заплановано на 2020-2021 рр. проведення тематичних лекцій, форумів та бізнес днів.
Слідкуйте за інформацією на веб сайті, за додатковою інформацією звертайтеся: info@ukrainians.nl

Для українського бізнесу

Сприяємо відкриттю та розвитку бізнесу українських підприємств в Нідерландах пропонуємо повний комплекс послуг:

 1. Консультації та письмові роз’яснення, щодо створення та реєстрації суб’єктів господарської діяльності.
 2. Складання статутних документів та внутрішніх корпоративних документів:
  • розробка статутів підприємств усіх форм власності;
  • розробка та узгодження внутрішніх документів, які регламентують роботу юридичної особи (протоколів органів управління, положень, регламентів, інструкцій, наказів, інших документів).
 3. Реєстрація бізнесу в Нідерландах.
 4. Консультація та допомога при введенні.
 5. Консультації та допомога по веденню адміністрації і бухгалтерії, звітність в податкову.
 6. Логістика Україна-Нідерланди.
 7. Послуги брокера при замитненні/розмитненні товару в Нідерландах.
 8. Допомога при придбанні нерухомого майна.
 9. Послуги перекладу документів.
 10. Послуги перекладача при бізнес-зустрічах.

Послуги сприяння бізнесу для іноземних громадян

Сприяючи розвитку бізнесу іноземних громадян в Україні пропонуємо повний комплекс послуг, пов’язаних з реєстрацією юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, підпорядкування або форми власності, а також фізичних осіб-підприємців.

Маючі багаторічний досвід, співпрацюючи з державними установами ми гарантуємо якісні та професійні послуги, за допомогою яких Ви оперативно отримаєте бажаний результат.

Наші юристи допоможуть вам обрати оптимальну організаційно-правову форму суб’єкта господарювання, яка буде максимально відповідати вашим потребам, враховуючи заплановану вами діяльність та систему оподаткування підприємницькой діяльності в Україні.

На виконання вищевикладених завдань, готові надати вам такі послуги як:

 1. Консультації та письмові роз’яснення, щодо створення та державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності.
 2. Складання статутних документів та внутрішніх корпоративних документів:
  • розробка статутів підприємств усіх форм власності;
  • розробка та узгодження внутрішніх документів, які регламентують роботу юридичної особи (протоколів органів управління, положень, регламентів, інструкцій, наказів, інших документів).
 3. Послуги для акціонерних товариств:
  • супроводження корпоративних заходів для акціонерних товариств: підготовка, організація та проведення загальних зборів акціонерів, засідань (зборів) наглядових рад, рад директорів відповідно до вимог законодавства, статуту та/або інших внутрішніх документів акціонерного товариства, документальне оформлення рішень цих органів;
  • розроблення статутів та інших внутрішніх документів акціонерного товариства у відповідністі до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
  • приведення діяльності акціонерного товариства (АТ) у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (в тому числі зміна назви з відкритого акціонерго товариства (ВАТ) або закритого акціонерного товариства (ЗАТ) на приватне акціонерне товариство (ПрАТ) або публічне акціонерне товариство (ПАТ), отримання нових реєстраційних документів акціонерного товариства в органах державної адміністрації, податкової служби, статистики, фондах, ДКЦПФР);
  • дематеріалізація випуску акцій: здійснення заходів щодо переведення випуску акцій акціонерного товариства у бездокументарну форму;
  • правове супроводження емісії цінних паперів, скасування реєстрації випуску акцій;
  • юридичне супроводження угод з цінними паперами.
 4. Юридичне супроводження процедур реорганізації, ліквідації суб’єктів господарської діяльності.
 5. Відчуження та набуття корпоративних прав.
 6. Підготовка та державна реєстрація змін та доповнень до статутних документів юридичної особи, що пов’язані зі зміною:
  • найменування;
  • місцезнаходження;
  • розміру статутного капіталу;
  • складу засновників (учасників).
 7. Інші послуги супроводження вашого бізнесу в Україні (за домовленістю).

Професійні послуги з нерухомості

Оскільки здійсненя бізнесу нерідко пов’язано з покупкой та арендою об’єктів нерухомого майна, то наші юристи готові запропонувати вам комплекс професійних послуг в галузі нерухомості, а саме:

 1. Підготовка до продажу
  • попередня підготовка об’єкту нерухомого майна до продажу – оформлення правовстановлюючих документів та технічної документації на об’єкт нерухомого майна, забезпечення проведення технічної інвентаризації;
  • поділ, виділ;
  • врегулювання питань перепланування;
  • складання та юридичний супровід договорів між агентами/агенціями з нерухомості та їх клієнтами.
 2. Супроводження правочинів щодо нерухомості
  • проведення переговорів щодо укладання правочину, в тому числі попереднього договору;
  • перевірка правового статусу (legal due diligence — «правовий дью дилидженс») об’єкта нерухомості, його власника, інших суб’єктів операцій щодо нерухомості та їх повноважень на здійснення операцій з нерухомістю;
  • перевірка наявності обтяжень/обмежень/заборон на об’єкти нерухомості;
  • аналіз податкових наслідків операцій щодо нерухомості;
  • підготовка проектів правочинів щодо нерухомості, в тому числі попередніх договорів, або їх аналіз, якщо такі надані контрагентами, з врахуванням інтересів Клієнта;
  • підготовка необхідного пакету документів для укладання правочину;
  • організація укладання правочинів щодо нерухомості;
  • забезпечення належного оформлення факту розрахунків;
  • супроводження правочинів, пов’язаних з передачею нерухомого майна в іпотеку;
 3. Оформлення прав на нерухомість
  • набуття права власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного будівництва;
  • супроводження при державній реєстрації права власності на нерухоме майно в БТІ (Бюро технічної інвентаризації);
  • правова допомога при оформленні технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна;
  • супроводження при отриманні витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно (до 1 червня 2010 року довідки-характеристики в м. Києві) та інших документів, необхідних для укладання правочину;
  • супроводження при отриманні висновків про наявні обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок, довідок що земельної ділянки, отримання кадастрового номеру земельної ділянки;
  • супроводження при отриманні експертних висновків про оціночну вартість;
  • супроводження при отриманні витягів про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;
 4. Питання оренди, користування, проживання, реєстрації місця проживання
  • консультації з питань оренди та іншого використання земельних ділянок, приміщень, будинків і споруд, квартир при укладенні договорів найму, оренди та лізингу майна;
  • консультації з питань реєстрації місця проживання іноземних громадян;
  • управління нерухомістю та ін.


За допомогаю наших юристів ви зможете уникнути ризиків при здійсненні операцій з об’єктами нерухомого майна, спрогнозувати свої плани та набути свою впевненість у майбутньому.